Stutgart 2008

  09:14, 12 Jun 14

Кооперационната борса

Контакт-Контракт 2008 - "b2fair"

11-12 септември 2008 г.

по време на Meждународното изложение за металообработване AMB 2008 в зала 1 на Търговския панаир в Щутгарт, Германия

Ще бъдат обхванати следните сектори:

 • Металорежещи машини
 • Машини и инструменти за физико-химична обработка  
 • Други машини
 • Прецизни инструменти
 • Спомагателни измервателни инструменти и системи за качество 
 • Роботи, управление на работните процеси
 • Детайли, компоненти и аксесоари.

Таксата за участие в кооперационната борса по време на AMB 2008 е 150 Евро за една регистрирана фирма. Тя включва:

 • Осигурени бизнес срещи по време на кооперационната борса, съгласно предварителната програма на срещите;
 • Представяне и рекламиране на вашата фирма на интернет страницата на проекта и в каталога на участниците;
 • Оказване на съдействие в подготвителната фаза при регистрацията на фирмата, намиране на подходящи партньори и планиране на срещите, съдействие за осъществяване на контакти след кооперационната борса; 
 • Планиране на срещите според личните предпочитания на фирмата;
 • Кафе и леки закуски на мястото на организираните бизнес срещи;
 • Каталог на всички участници в кооперационната борса и каталог на панаира;
 • Безплатен вход за панаира.

Повече информация за събитието можете да намерите на интернет сайта на проекта: www.b2fair.com

Краен срок за регистрация - 25 август 2008 год.

За допълнителна информация и регистрация за участие: ТПП Враца, бул. „Хр. Ботев” 24, тел. 660273, е-mail: cci-vr@bitex.com -  Даниела Цолова, Станимира Боцева.