Meeting_IYotova

  09:14, 12 Jun 14

Търговско-промишлена палата Враца
Информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Враца
Информационен център на Илияна ЙОТОВА - член на ЕП

ви канят за участие в
среща-дискусия на граждани и медии от Област Враца
с г-жа Илияна Йотова - член на ЕП

Темата на тази среща е посветена на предстоящите избори за ЕП, които ще бъдат проведени във всички държави-членки на ЕС в периода 4-7 юни 2009 год. Нашето съвместно желание е да запознаем врачанската общественост с функциите и работата на Парламента и как на практика той решава въпроси, свързани с по-качествения живот на гражданите на ЕС, да проведем дискусия защо е важно за нас да гласуваме на тези избори и защо мотото на тази общоевропейска кампания е "Ти решаваш".

Срещата ще се проведе на 20 февруари 2009 год. (петък) от 11:30 до 13:00 ч.  в Конферентната зала на ТПП Враца. (до Историческия музей)

На участниците ще бъдат предоставени информационни материали за Европарламента.