emigranti5

  09:14, 12 Jun 14

Проект BG EIF 2008/02-04.01
Информираност и партньорство при интеграцията на имигранти
 

 Европейският уебсайт за интеграцията

 

Европейският уебсайт за интеграцията е предназначен за всички заинтересовани страни и предоставя публичен „вход“ за обмен на информация и практики между всички държави-членки и обхваща всички измерения на интеграцията. Той има за цел да насърчи политиките и практиките за интеграция чрез споделяне на успешни стратегии и подпомагане на сътрудничеството между правителствата и организациите на гражданското общество в целия ЕС. Уебсайтът е всеобщо достъпен и дава възможност на посетителите да споделят добри практики, да откриват възможности за финансиране и да намират партньори за проекти, да останат в крак с последните развития на общностно, национално и местно равнище и да поддържат връзка с членове на европейските кръгове, работещи по въпросите на интеграцията. Действайки като мост между работещите в областта на интеграцията и лицата, отговорни за разработването на съответната политика, европейският уебсайт за интеграцията предлага „интеграция на една ръка разстояние“ с висококачествени материали от цяла Европа и насърчаване на общността от работещите в областта на интеграцията.  

Ето какво предлага този уебсайт (www.integration.eu):          

-        сборник от иновационни „добри практики“ за интеграцията, представени по ясен и съпоставим начин: практиките са взети от европейски и национални  проекти, местни органи и организации на гражданското общество. Те са събрани с помощта на общ модел, така че могат лесно да бъдат сравнявани;           

-        развития на равнище ЕС, като нови директиви на ЕО, заключения на Съвета, съобщения на Комисията;    

-        информационни листовки за отделните държави с последна информация относно законодателството и политическите програми;           

-        инструменти като „намери партньор за проект“, който е в помощ на работата в мрежа и разработването на общи проекти. Тук има от основни данни за организациите, работещи в областта на интеграцията, до списъци на регистрирани в уебсайта хора, които искат да споделят подробности за себе си;      

-        информация относно възможности за финансиране: актуалността на информацията е важно изискване към евентуалните ползватели на портала. На уебсайта е събрана информация за различни възможности за финансиране от   Европейската комисия, предоставяни на работещите в тази област, и се популяризират програми за финансиране, изпълнявани от държавите-членки и от частни фондации;    

-        голяма документационна библиотека, съдържаща   доклади, политически  документи, законодателни актове и оценки на въздействието;       

-        дискусионни форуми: насочваният интернет форум предлага резюмета от писма, така че абонатите да могат да прегледат новите и бързо да решат дали да отговорят;       

-        редовно актуализирани новини и събития: редовен бюлетин, изпращан по електронна поща, насочва вниманието към полезни основни материали и примери от практиката, свързани с текущите събития;        

-        набор от връзки към външни уебсайтове.          

Този   уебсайт беше открит от Европейската комисия на първото заседание на Европейския     форум за интеграция през април 2009г.