kursowe

  09:14, 12 Jun 14

Счетоводител: Специалност "Счетоводна отчетност" 

Данъчен и митнически посредник: Специалност "Mитническа и данъчна администрация" 

Икономист-мениджър: Специалности "Икономика и мениджмънт", "Търговия", "Малък и среден бизнес – втора степен на професионална квалификация" 

Офис мениджър: Специалност: "Бизнес администрация" 

Офис секретар: Специалност "Административно обслужване" 

Сътрудник в малък и среден бизнес: Специалност "Малък и среден бизнес"

  • Компютри

Оператор на компютър: Специалност  "Текстообработване"

  • Туризъм

Хотелиер: Специалност "Организация на хотелиерство"

Администратор в хотел: Специалност "Организация на обслужването в хотелиерство"

Камериер: Специалност "Хотелиерство"

Портиер-пиколо: Специалност  "Хотелиерство"

Организатор на туристическа агентска дейност: Специалност "Организатор на туризма и свободното време"

Екзскурзовод: Специалност  "Екзскурзовод"

Аниматор: Специалност  "Туристическа анимация"

  •  Строителство

Строител: Специалност "Строително дърводелство"                 Пътен строител: Специалност "Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях"

  • Текстил

Моделиер - технолог на облеклото: Специалност "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил"                Оператор в производство на облекло: Специалност "Производство на облекло и текстил"                                        Шивач: Специалност "Шивачество"

  • Хранително-вкусова промишленост

Оператор в хранително - вкусова промишленост: Специалност "Производство на месо, месни продукти и риба"                          Хлебар - сладкар: Специалности "Производство на хляб и хлебни изделия", "Производство на сладкарски изделия"                     Готвач: Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки"                                                                               Ресторантьор: Специалност "Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения"                                    Сервитьор - барман: Специалност "Обслужване в заведения за обществено хранене"

  • Металообработване и машиностроене

Заварчик: Специалност "Заваряване"                                   Стругар: Специалност "Стругарство"                                     Шлосер: Специалност "Шлосерство"

  • Електротехника и енергетика

Електромонтьор: Специалност "Електрообзавеждане и транспортна техника"

  • Екология и опазване на околната среда

Еколог: Специалност "Екология и опазване на околната среда"