Seminar_Women

  09:14, 12 Jun 14

Семинар "Участие на жените в изборите за Европейски парламент"

Търговско-промишлена палата-Враца, Информационен център Европа Директно Враца и Центърът за изследвания и политики за жените организират Информационен семинар на тема "Участие на жените в изборите за Европейски парламент", който ще се състои на 20 март 2009 г., 12.30 часа, в Обучителната зала на ТПП-Враца, бул. "Христо Ботев" 24, етаж 2.

Сред темите на семинара са: Изборите за Европейски парламент. Перспективата на жените, Политиката по пол на европейските политически партии, Европейската политика по равнопоставеност на половете и ролята на европейските женски НПО.

Лектори на семинара ще бъдат Румяна Коларова, доктор по политология, Софийски университет, Катя Христова-Вълчева, политолог, член на Съвета на Фондация "Център за изследвания и политики за жените" и Татяна Кметова, изпълнителен директор на Фондация "Център за изследвания и политики за жените".

Целта на семинара, който ще бъде приветстван от Меглена Кунева, Европейски комисар по защита на потребителите, е да насърчи жените гласоподавателки да гласуват активно на изборите за Европейски парламент.

За повече информация: 092/660271, 665509, е-mail : cci-vr@bitex.com