dunav2

  09:14, 12 Jun 14

Втори Международен икономически форум "Дунав"    

     Български икономически форум и Община Монтата организират на 20-21 октомври 2009 г. в Младежкия дом на град Монтана втори Международен икономически форум „Дунав”. Партньори на събитието са Министерството на труда и социалната политика и Министерството на земеделието и храните.

     Форумът е под надслов „Стимулиране на бизнеса и местното развитие в условията на глобална рецесия” и е насочено към представяне на стопанското развитие на Северозападния район за планиране и неговите икономически връзки със съседните региони от Румъния и Сърбия. Форумът ще бъде открит на 20 октомври 2009г. от г-н Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика и от г-н Златко Живков, кмет на Община Монтана.

     Целта на форум „Дунав” е да се утвърди като ежегодна среща на бизнеса и администрацията от централно, областно и общинско ниво за обсъждане и оценка на икономическите процеси в региона. Очакваме ежегодното провеждане на събитието да повиши интереса към Северозападния район за планиране, да съдейства за създаване трайни партньорства и нови контакти между фирмите. Първото издание на събитието се проведе миналата година в гр. Враца. На него присъстваха над 350 участника.


    Акцентът на събитието тази година ще падне върху предизвикателствата пред регионалното развитие в условията на глобална рецесия и стимулирането на бизнеса и проектите на местно ниво.

     Част от темите, които ще бъдат дискутирани, са:
•Транспортни и инфраструктурни предизвикателства пред района;
•Публично-частно партньорство и успешно разработване на проекти по европейските програми в условията на криза;
•развитие на туризма в региона, програма за развитие на селските райони;
•енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници;
•приоритети и проекти на трансгранично сътрудничество.


Регистрационна форма за участието и детайлната програма можете да  получите в офиса на ТПП-Враца.