debtnet

  09:14, 12 Jun 14

Стартира Българската информационна система за просрочени междуфирмени вземания.

Първата национална система, която предоставя възможност за въвеждане и получаване на информация онлайн за просрочените междуфирмени вземания е Дебтнет.

Системата е достъпна за всеки, без изискване на специфична допълнителна информация, без натрапване на други услуги и свързани елементи.

Към страницата на Дебтнет

www.debtnet.bg