belg. posl

  09:14, 12 Jun 14

По време на престоя си във Враца, белгийският Посланик се срещна с Изпълнителния Директор на Търговско-промишлена палата - Враца Илиана Филипова в офиса на Палатата и с кмета на града Д-р Костадин Шалов в Заседателната зала на Общината.

Той информира представителите на местната власт за инвестиционния интерес на белгийски компании към водния цикъл на града. Посланик Михилсен посети някои емблематични фирми във Враца от сферата на текстилната, електронната и месопреработвателната промишленост.