EU Direct Open

  09:14, 12 Jun 14

Информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО

EUROPE DIRECT Враца е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT в Европа (обхваща около 500 Центъра), включително Българската национална мрежа EUROPE DIRECT. През следващия четири годишен период (2009 – 2012), финансирани от Европейската Комисия, в мрежата EUROPE DIRECT БЪЛГАРИЯ ще функционират 14 Информационни Центрове,  един от които е и EUROPE DIRECT Враца.

EUROPE DIRECT Враца е безплатен Информационен център, който помага на гражданите да намерят отговори на своите въпроси за Европейския съюз. Той предлага всякакъв вид информация свързана с Европейския съюз, включително за това какви са Вашите права и възможности като гражданин на Европейския съюз и как да ги използвате. Центърът може да предложи отговори на общи въпроси, а така също, ако Вие имате съвсем конкретен и специфичен въпрос, може да Ви насочи към най-добрия източник на информация и консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво.

Информационен Център EUROPE DIRECT Враца осигурява и разпространява безплатно официалните издания на ЕС; издания на Представителството на Европейската комисия; общи и специализирани издания на eвропейските институции; периодични издания.

EUROPE DIRECT Враца предлага връзка с Центъра за контакти EUROPE DIRECT и неговите услуги чрез Интернет, електронна поща и единния безплатен телефонен номер 0080067891011, който може да се набира от всичките 27 държави – членки.

Информационният Центърът EUROPE DIRECT Враца  е отворен всеки делничен ден между 9:00 и 17:30 ч., в сградата на Търговско-промишлена палата – Враца, гр. Враца, ул. Христо Ботев № 24. Обадете се на тел. 092/660271, 660273, факс : 092/626308 или изпратете  e-mail : eudirect-vratsa@online.bg.