dunav21

  09:14, 12 Jun 14

Представител на Търговско-промишлена палата - Враца участва на 21.09.2009 на Международния икономически форум "Дунав"

Представител на Търговско-промишлена палата - Враца участва на 21.09.2009 на Международния икономически форум "Дунав" под надслов "Стимулиране на бизнеса и местното развитие в условията на глобална рецесия" в гр. Монтана като презентатор на тема “Зелена” икономика – предизвикателства пред работата в мрежа” в сесията „Приоритети и проекти на международното и трансгранично сътрудничество. Представени бяха приоритетите на ЕС, свързани с икономическото възстановяване, промените в климата и околната среда, и как мрежата на Търговско-промишлените палати, мрежата Enterprise Europe Network и мрежата Европа Директно в България, Румъния и Сърбия разпространяват информация и предлагат съвети във връзка с Европейските политики и дават  възможност за обратна връзка на обществеността към тези институции.