Nis_CWE

  09:14, 12 Jun 14

Проектът се финансира от Европейския съюз

Центрове за женско предприемачество - трансгранична мрежа за бъдещето

Програма "Добросъседство" България-Сърбия 2005

                              www.cwe-berkovitsa.org

Основна цел:

 • Да допринесе за социално-икономическото развитие и сближаването в граничните региони чрез насърчаване и подпомагане на активното включване на жените в икономиката и да допринесе за елиминиране на дискриминация в икономиката възоснова на пола, за да се създаде основа за устойчиво икономическо развитие в граничните региони

Специфични цели:

 • Да се повиши капацитета на партньорските организации (Търговски палати) за подпомагане и насърчаване развитието на конкурентност, сътрудничество и възможностите за инвестиции на малки и средни предприятия, които са собственост на или се ръководят от жени и създаване на трансгранична мрежа от пет Центъра за женско предприемачество

Продължителност: 12 месеца от Декември 2007 – Ноември 2008

Целеви групи:

 • Жени, които са собственички на фирми;
 • Жени, които ръководят фирми/бизнес

Основни дейности:

 • Създаване на четири нови Центъра за женско предприемачество (ЦЖП) в Берковица, Перник, Ниш, Лесковац и Зайчар
 • Създаване на бази данни на жени-предприемачки в граничните региони (Монтана, Перник, Ниш, Лесковац, Зайчар)
 • Създаване на интернет сайтове на ЦЖП
 • Проучване на възможностите за трансгранично сътрудничество между жени-предприемачки от България и Сърбия
 • Обучение за обучители - как да подпомагаме женското предприемачество
 • Обучение за жени-предприемачки
 • Бизнес мисии в България и Сърбия
 • Форум, посветен на женското предприемачество
 • Подготовка на учебни материали и Наръчник за инвестиции
 • Подготовка на промоционални материали

Резултати и продукти:

 • създадени четири нови Центъра за женско предприемачество
 • създадена мрежа от пет Центъра за женско предприемачество в България и Сърбия
 • развит капацитет и ноу-хау на партньорксите организации за подпомагане на женското предприемачество и предоставяне на специфични услуги
 • повече и по-качествени услуги за бизнес дамите от граничните региони
 • създадена трансгранична мрежа от жени предприемачки
 • подобрени знания и умения у жените предприемачки
 • по-добри възможности за интернационализация на фирмите, притежавани или управлявани от жени
 • повишена видимост на женската икономика в граничните региони

Партньори:

 • Регионална икономическа камара Ниш (Водещ партньор)
 • Търговско-промишлена палата Лесковац
 • Регионална икономическа камара Зайчар
 • Женски изследователски център за обучение и комуникаци, Ниш
 • Търговско-промишлена палата Враца - клон Берковица
 • Търговско-промишлена палата Перник

За повече информация, моля обръщайте се към:

ТПП Враца, тел. 092 660271, 660273, Илиана Филипова, Станимира Боцева, Лариса Иванова

ТПП Враца - клон Берковица, тел. 0953 88397, Лидия Иванова