CM4ET

  09:14, 12 Jun 14

                               

 

Проект: CREDIT MANAGERS 4 EU TRADE
Финансиран от: Европейска Комисия
Изпълнител на проекта: Търговско-промишлена палата Враца
Продължителност на проекта: 6 месеца
Обща цел:  Да се насърчи предприемачеството в Европейския съюз чрез повишаване на знанията на  българските МСП в областта на Кредитно управление на търговията в рамките на Европейския съюз
Специфична цел: организация на 4 семинара в различни краища на България – градовете Враца, Стара Загора, Габрово и София, които ще имат следните цели:
- Да подготви МСП, които обмислят участието си в търговски сделки зад граница в рамките на ЕС за успешно бизнес сътрудничество;
- Да предостави на МСП практически решения и информация за изпълнение на дългове и събиране на вземания;
- Да предаде на участниците в семинарите умения, които да им бъдат от полза при събиране на просрочени сметки, както и техники, които да бъдат използвани в процеса на договаряне;
- Да осигури по-добро разбиране на правната система;
- Да информира МСП за добрите практики на други страни -членки на ЕС в областта на управление на кредита и изпълнението на дължимите вземания в търговията, в рамките на ЕС;
- Да проучи нивото на знания на МСП, както и техните допълнителни нужди в областта на управление на кредита и изпълнението на дължимите вземания в търговията в рамките на ЕС.
Преки бенефициенти (120 малки и средни предприятия от Централна, Западна, Северозападна и Южна България):
• МСП от Централна, Западна, Северозападна и Южна България, които желаят да започнат трансгранични операции в рамките на ЕС;
• МСП от Централна, Западна, Северозападна и Южна България, които току-що са стартирали трансгранични сделки в рамките на ЕС;

Косвени бенефициенти (500-800 МСП и други организации от всички краища на България):
• Мрежата на Enterprise Europe Network в България
• МСП, които са се опитали да осъществят трансгранични сделки в рамките на ЕС, които са се провалили заради лошо управление на кредита и недостатъчно познаване на необходимите правни действия;
• МСП, които вече са в сферата на търговията в рамките на ЕС и са се сблъскали с редица проблеми, свързани с лошо кредитно управление и правни действия за изпълнение на неизплатените вземания.
• Други Търговско-промишлени палати, организации за подкрепа на бизнеса, местните власти, обществени и частни организации.

Резултати по проекта:
• 4 организирани семинари - Враца, Стара Загора, Габрово и София
• Брошура по проекта
• 6 публикации в медиите
• 8 електронни публикации
• Промоционални  материали
Обобщен доклад 

___________________________________________________________

Събития по проекта:

На 7 и 8 май 2012 г. Търговско-промишленa палата – Враца проведе двудневен семинар в град Враца на следните теми:
  ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ ВЗЕМАНИЯ В ТЪРГОВИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ КРЕДИТИ ПРИ ТРАНСГРАНИЧНИ СДЕЛКИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
Семинарът бе предназначен за представители на МСП, за служители, участващи в бизнес преговори, в управление на кредити и международни разплащания. По време на семинара бяха представени конкретни примери на добри практики.

На 3 и 4 юни 2012 г. Търговско-промишленa палата – Враца   проведе в град Стара Загора, двудневен семинар на следните теми:
  ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ ВЗЕМАНИЯ В ТЪРГОВИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ КРЕДИТИ ПРИ ТРАНСГРАНИЧНИ СДЕЛКИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
Семинарът бе предназначен за представители на МСП, за служители, участващи в бизнес преговори, в управление на кредити и международни разплащания. По време на семинара бяха представени конкретни примери на добри практики.

На 8 и 9 юни 2012 г. Търговско-промишленa палата – Враца проведе в град Габрово, двудневен семинар на следните теми:
  ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ ВЗЕМАНИЯ В ТЪРГОВИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ КРЕДИТИ ПРИ ТРАНСГРАНИЧНИ СДЕЛКИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
Семинарът бе предназначен за представители на МСП, за служители, участващи в бизнес преговори, в управление на кредити и международни разплащания. По време на семинара бяха представени конкретни примери на добри практики.