inv13

  09:14, 12 Jun 14

ПОКАНА
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 8 и 9 юни 2012 г. ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНA ПАЛАТА – ВРАЦА, в град Габрово, организира по Проект „CREDIT MANAGERS 4 EU TRADE” семинар на следните теми:

-  ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ ВЗЕМАНИЯ В ТЪРГОВИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
-  УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ КРЕДИТИ ПРИ ТРАНСГРАНИЧНИ СДЕЛКИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
Семинарът е предназначен за представители на МСП от Централна, Западна, Северозападна и Южна България, които желаят да започнат трансгранични операции в рамките на ЕС.

Участниците в семинара ще:
  -получат знания за успешно бизнес сътрудничество в рамките на ЕС;
  -получат практически решения и информация за изпълнение на дългове и събиране на вземания;
  -придобият умения, които ще им бъдат от полза при събиране  на просрочени сметки, както и техники, които да бъдат използвани в процеса на договаряне;
  -ще получат умения и по-добро разбиране на правната система.
По време на семинара ще бъдат представени конкретни примери на добри практики.

Покана за участие можете да изтеглите от тук!

Регистрационна форма можете да изтеглите от тук!

Участието в семинара е БЕЗПЛАТНО, но е необходима предварителна регистрация, която може да направите като ни изпратите попълнена регистрационна форма на:
• e-mail: cci-vr@online.bg или office@chamber-gabrovo.com
• факс: 092 / 62 63 08 или 066 80 41 83
Краен срок за заявяване на участие - не по-късно от 5 юни 2012 г.
Семинарът ще се проведе в Хотел „Балкан”, Зала Дружба”, от 10.30 часа.
За повече информация и въпроси, моля обърнете се към лицата:
Мая Милова на тел.: 092 / 66 02 71; e-mail: cci-vr@online.bg – ТПП Враца
Галина Михнева на тел.: 066 80 41; на e-mail: office@chamber-gabrovo.com - ГТПП