inv14

  09:14, 12 Jun 14

ПОКАНА
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 3 и 4 юни 2012 г. ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНA ПАЛАТА – ВРАЦА, в град Стара Загора, организира по Проект „CREDIT MANAGERS 4 EU TRADE” семинар на следните теми:

-  ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ ВЗЕМАНИЯ В ТЪРГОВИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
-  УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ КРЕДИТИ ПРИ ТРАНСГРАНИЧНИ СДЕЛКИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
Семинарът е предназначен за представители на МСП от Централна, Западна, Северозападна и Южна България, които желаят да започнат трансгранични операции в рамките на ЕС.

Участниците в семинара ще:
  -получат знания за успешно бизнес сътрудничество в рамките на ЕС;
  -получат практически решения и информация за изпълнение на дългове и събиране на вземания;
  -придобият умения, които ще им бъдат от полза при събиране  на просрочени сметки, както и техники, които да бъдат използвани в процеса на договаряне;
  -ще получат умения и по-добро разбиране на правната система.
По време на семинара ще бъдат представени конкретни примери на добри практики.

Покана за участие можете да изтеглите от тук!

Регистрационната форма можете да изтеглите от тук!

Участието в семинара е БЕЗПЛАТНО, но е необходима предварителна регистрация, която може да направите като ни изпратите попълнена регистрационна форма на:
• e-mail: cci-vr@online.bg или факс: 092 / 62 63 08
Краен срок за заявяване на участие - не по-късно от 31 май 2012 г.
Семинарът ще се проведе в Хотел „Железник”, зала I, от 9.30 часа.

За повече информация и въпроси, моля обърнете се към лицата:
Мая Милова на тел.: 092 / 66 02 71; e-mail: cci-vr@online.bg – ТПП Враца
Красимира Соколова на e-mail: office@chambersz.com