predpriema4i

  09:14, 12 Jun 14

Младежи с висше образование от различни градове от България, които бяха подбрани от Българска търговско-промишлена палата и регионалните Търговско-промишлени палати в Хасково, Стара Загора и Търговище, посетиха автономна област Валенсия - Испания, за да се запознаят с условията и възможностите за създаване на собствен бизнес. Работното пътуване се осъществи по проект „Интегрирана услуга за предприемачи в България“, изпълняван от Национална асоциация на общинските служители в България, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

Програмата на посещението включваше срещи с млади предприемачи във Валенсия, както и с представители на фирми от секторите туризъм, екология, възобновяеми енергийни източници и отглеждане и обработка на екологични храни. Десетте участника от България посетиха бизнес инкубатор за социално отговорни фирми, открит преди месец от община Валенсия.


Испания има развита хоризонтална и вертикална структура на подкрепа на новосъздаващия се бизнес. Регионалното правителство в лицето на Института на малкия и среден бизнес - община Валенсия, и Търговската камара, взаимно се допълват и поощряват използването на иновации и нови технологии. Съществуват облекчения за стартиращите фирми - предоставят им се офис помещения при минимален наем, организират се обучителни курсове за начинаещите. Предприемаческата култура е обект на непрекъснато внимание. Асоциацията на младите предприемачи във Валенсия успешно провежда обучителни кампании в училищата и от няколко дни е отворила врати за център за споделено пространство за правене на бизнес.


В рамките на посещението експертите на Центъра за фирмени инициативи на Асоциацията на общини Горна Рибера, която е партньор по проекта, представиха своя опит в областта на туризма. В тази област България следва Испания с голямо закъснение, в отговора на основния въпрос: какви туристи трябва да привличаме. В Испания акцентират върху качеството на обслужването и съчетаването на лукс и домашен уют.


Като продължение на „Интегрирана услуга за предприемачи в България“, партньорите по проекта започват изпълнението на нов проект по програмата „Младежта в действие“ на Европейската комисия за стимулиране на предприемачеството чрез видео дейности.

Снимка: http://www.bcci.bg/news/5388

Гергана Димова – експерт ПР звено на

Българска търговско-промишлена палата

Т: +359 2 8117 616 M: +359 878 865 704

adress: 9, "Iskar" Str., Sofia

 

e-mail: 'pr_assist1@bcci.bg’ Skype: dimovagergana URL: http://www.bcci.bg