barkodove

  09:14, 12 Jun 14

БТПП и GS1 България
със съдействието на "Викорс" АД
организират

КУРС
на тема:

„МАРКИРАНЕ НА СТОКИТЕ С БАРКОДОВЕ. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СИСТЕМАТА GS1”

Програма
09:00 - 09:30

Регистрация

09:30 - 12:30

Какво е GS1?
Съвет GS1 България.
Базисни компоненти на системата от стандарти GS1.
Система за идентификация.
Идентификация на Търговски единици.
Идентификация на Логистични единици.
Идентификация на Локации.
Идентификация на амбалаж.
Носители на данни – баркодове.
Линейни баркодове ЕАN/UPC.
GS1 DataBar.
Двумерни кодове (2D) – Datamatrix, QR.
Качество на баркодовете.

10:15 - 10:30 Кафе пауза

12:30 - 13:30

Обяд - кетъринг

13:30 - 16:00


Изискване на търговските вериги за маркиране на палетите със стандартен GS1 логистичен етикет.
Електронен Обмен на Данни (EDI) – специфика.
Радиочестотна идентификация - Електронен код на продуктите ЕPC.
Полезна информация. Интернет страница на GS1 България.
Каталог на членовете на GS1 България. Глобален регистър (GEPIR).
Необходими документи при кандидатстване за членство.

15:00 - 15:15 Кафе пауза

16:00 - 16:30

Въпроси и отговори. Закриване

Темите ще бъдат развити от водещи специалисти по приложение на стандартите GS1.

Обучението ще се проведе в учебната база на „Викорс” АД находяща се в Студентски град, ул. „Проф. Г. Брадистилов” № 6.

График на курса
1. 16.04.2013 г.
2. 30.04.2013 г.
3. 08.05.2013 г.
4. 15.05.2013 г.
5. 04.06.2013 г.
6. 11.06.2013 г.

Курсът се провежда при най-малко 10 участници. Фирмите желаещи да участват в курса, следва да попълнят долния формуляр или да отговорят на това съобщение (marketing@vikors.com) с исканите данни не по-късно от 5 дни преди обявената дата. Такса за участие се внася до 3 дни преди курса.

Формуляр за участие

Име на участника:

[ ]

Длъжност:

[ ]

Компания:

[ ]

Email:Телефон за връзка:

[ ]

Мобилен телефон:

[ ]

Данни за фактура:

Име на организацията:

[ ]

ЕИК по БУЛСТАТ:

[ ]

ДДС номер:

[ ]

Данъчен адрес:

[ ]

МОЛ:

[ ]

[Изпрати]

Завършилите курса получават сертификат.

Цена на курс – 48 лв. с ДДС. За членове на GS1 България – 24 лв. с ДДС, платими по банков път на BG59UNCR70001501478110, BIC CODE: UNCRBGSF, Уникредит Булбанк АД.

За контакти:
тел.: 0888 63 7007, 0878 923 486, 0878 116 381
Email: marketing@vikors.com