Конкурс

  09:14, 12 Jun 14

Стартира националният етап на конкурса "Европейски награди за предприемачество"
За четвърта поредна година стартира националният етап на конкурса "Европейски награди за насърчаване на предприемачеството". Това е инициатива на Европейската комисия (ЕК) за активизиране ролята на публичния сектор на местно, регионално и национално ниво в насърчаване на предприемаческия дух и развитието на малкия бизнес. В България координатор на конкурса е Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Проекти ще се приемат в срок до 31 май 2013 г.

В конкурса могат да  участват всички държави-членки на ЕС, както и Норвегия, Хърватия, Исландия, Сърбия и Турция. На местно ниво участие могат да вземат национални, регионални, местни органи на властта, както и публично-частни партньорства между тях и неправителствени организации, университети, фондации, браншови организации, предприятия и др. Национално жури под ръководството на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще отличи две кандидатури, които ще получат право на участие в европейския етап на конкурса.

Важно условие за кандидатите е да участват с един проект, чиито последни резултати да имат поне две години история в една от следните шест категории: насърчаване на предприемаческия дух, инвестиране в изграждането на умения, подобряване на бизнес средата, подпомагане на международното присъствие на предприятията, отговорно и приобщаващо предприемачество, подкрепа за развитието на "зелените” пазари и ефективното използване на ресурсите. Победителят и подгласникът в националния етап ще участват и в тържествената заключителна церемония на конкурса през ноември 2013 година във Вилнюс, Литва.

Голямата награда на журито от 2012 г. е присъдена на YTKO (Outset) - проект с мисия за насърчаване и увеличаване на желанието за предприемачество сред труднодостижимите групи в Обединеното кралство. През миналата година победители в българския конкурс бяха Сдружение за младежка култура и съвременни изкуства "Радар", съвместно със Столична община и Coca-Cola с проекта "Sprite Graffiti Fest" и Фондация StartUP с проекта "StartUP Academy".

Желаещите да се включат в надпреварата, могат да изтеглят формуляр за участие от секция "Документи" на официалната страница на националния конкурс на адрес в интернет: www.enterprise-bulgaria.eu.