stoki v es

  09:14, 12 Jun 14

Свободно движение на стоки в ЕС

Анализ проведен от Българската търговско-промишлена палата показва, че една от съществените причини за ниския търговски успех на промишлените стоки на българските малки и средни предприятия е, че те в общия случай не отговарят на изискванията за “свободно движение” в Единния Европейски пазар /ЕЕП/ и за “техническа конкурентно-способност” на пазарите на ЕЕП и на Световната търговска организация /СТО/.
В тази връзка БТПП и Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване организира Семинар за малки и средни предприятия на тема: „Свободно движение и техническа конкурентноспособност на промишлени продукти в Единния европейски пазар”. Събитието ще се проведе на  17 април 2013 г., в сградата на БТПП - София, ул. Искър 9, зала Б от 9.30 ч. с лектор проф. д-р т. н. Бранимир Сандалски - преподавател към Техническия университет - София.
Целта на семинара е да предаде нужните знания за:
•         Пазарните изисквания, правила и документи на ЕЕП за свободно движение на регулираните продукти
•         Систематизация на продуктовите директиви и стандартите в регулираната хармонизирана  зона на  ЕЕП
•         Основните фактори на техническата конкурентно-способност на регулираните и нерегулираните продукти
•         Оценяване (акредитация на органи, изпитване, контрол и сертификация) и доказване на техническата конкурентно-способност на продуктите и на 5-те типа стандартизирани системи за управление
•         Оценяване (нотификация на органи и прилагане на модулни процедури) за получаване на правото за свободно движение на регулираните продукти в  ЕЕП.
Такса правоучастие: 80 лв. (без ДДС). Отстъпки:
Ø      10% за участие на повече от един представител на фирма
Ø      10% за регистрация и заплащане на таксата преди 10 април 2013 г.
На всеки участник в семинара ще се предоставят следните материали, включени в цената:
Книга: “Свободно движение и техническа конкурентноспособност на продуктите в ЕС”, автори: Бр. Сандалски, М. Сандалски, М. Вичева, Ив. Буров, Р. Петрова
Учебно пособие: “Синтезирани лекции”, автор проф. д-р т. н. Бранимир Сандалски
Участниците в семинара ще получат Удостоверение.
Фирмите, желаещи да участват в семинара, следва да попълнят приложената форма и да я изпратят на БТПП-ЦПОПКФО не по-късно от 12 април 2013 г.
За допълнителна информация: тел./факс: 02/981 66 26, тел.: 02/989 72 40 или E-mail: bcci.centre@bcci.bg.
 
Надявам се предстоящата инициатива да представлява интерес за Вас.