102

  09:14, 12 Jun 14

В 102-та Международната конференция на труда (МКТ) в Женева се включва от утре и председателят на БТПП Цветан Симеонов. В рамките на конференцията, която продължава до 20 юни, той ще представлява българските работодатели като делегат, заедно с включилите се по-рано членове на делегацията: Ивелин Желязков, директор "Тристранно сътрудничество" в АИКБ, в качеството заместник-делегат, и Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, в качеството на съветник.

 На 13 юни на МКТ председателят на БТПП ще изнесе доклад от името на всички национално представителни работодателски организации с фокус върху тристранния диалог в България.