100godini

  09:14, 12 Jun 14

В продължение на честванията по повод 100-годишнината на Националната  финансово-стопанска гимназия (НФСГ), главният секретар на БТПП Васил Тодоров връчи наградите на победителите в конкурса, обявен от Палатата. Разработените проекти от учениците бяха на теми: „Визия за по-добро представяне на БТПП в интернет пространството“ и „Програма за младежка заетост“.

 Разработените проекти са с практическа насоченост, с възможности за реално изпълнение и с ясна финансова обосновка за тяхната реализация. Участниците в конкурса показаха завидна подготовка както в икономическите дисциплини и предприемачеството, така и в съвременните информационни технологии.

С предметна награда и Почетен диплом бяха наградени:

 ПЪРВО МЯСТО  - Светлана Янкова и Иван Иванов - за разработване на идеен проект „Платформа за младежка заетост”;

ВТОРО МЯСТО - Александър Проданов, Венислав Иванов и Грета Кънчева - за разработване на идеен проект „Визия за по-добро представяне на БТПП в интернет пространството“;

ТРЕТО МЯСТО - Мартина Манаскова, Иванета Страшимирова и Стефан Пъневски - за разработване на идеен проект „Визия за по-добро представяне  на БТПП в интернет пространството”.

С Почетен диплом за участие в дискусионен форум, подготовка на презентация и изнасяне на доклад “Икономическата среда – фактор за обучението и реализацията на младите хора в България” бяха наградени и учениците Александър Чорбаджийски, Елена Косева, Илона Ангелова, Ралица Ризова и Мартин Петров.

Васил Тодоров подчерта увереността, с която младите хора защитиха своите проектни идеи. Тяхната отлична теоретична подготовка беше успешно материализирана в конкурентоспособни проекти. Това е добра основа за бъдещо успешно кариерно развитие.

Днес усилията на всички, в т.ч. и на БТПП, са насочени към насърчаване и създаване на условия младите хора да останат в България и да работят за просперитета на нашата държава.

Снимки: http://www.bcci.bg/news/5585