vazmojnosti

  09:14, 12 Jun 14

Възможностите за възобновяване на тристранния диалог обсъдиха в парламента на среща с председателя на 42-то Народно събрание Михаил Миков представителите на работодателските организации. В срещата, която се състоя в кабинета на парламентарния председател и бе по негова покана , участваха представители на четирите работодателски организации БТПП, БСК, АИКБ и КРИБ и от страна на правителството - социалният министър Хасан Адемов. БТПП бе представлявана от главния секретар Васил Тодоров.

Участниците в срещата се обединиха около извода, че възобновяването на тристранния диалог изисква промени в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор.

Бяха изказани позициите на работодателските организации за нарушената процедура при последните промени в този закон, противоконституционността на въпросните промени, несъобразяването и нарушаването на норми от международното право, и по-специално на Конвенция 87, която гарантира независимостта на синдикалните и работодателските организации от държавата.

Всички се обединиха около становището, че е необходимо да се предприемат спешно стъпки за законодателни промени и отмяна на текстовете от закона, които накърняват независимостта на работодателските организации и синдикалните, също

В рамките на дискусията беше споменато и становището на ръководството на международната организация на работодателите в лицето на Даниел Фунес, който от 2014 г. поема поста председател на Международната организация на работодателите, и на Брент Уилтън, главния секретар на МОР, които са единодушни, че тези промени противоречат на международните стандарти, накърняват независимостта на работодателските организации и в случай, че българската държава не предприеме мерки за тяхната отмяна, то от МОР са готови да отнесат казуса за разглеждане на международно равнище.

Според председателя на парламента Михаил Миков правилният път за решаването на проблема е чрез нови законодателни промени. Той изрази надежда в къси срокове, в рамките на парламента да бъде реализирана законодателна инициатива и се ангажира още следващата седмица да се проведат разговори между парламентарните групи.