jeneva

  09:14, 12 Jun 14

В Женева, по време на 102-та Международна конференция на труда, се проведе двустранна среща между главния секретар на Международната организация на работодателите (МОР) Брент Уилтън и главния секретар на БТПП Васил Тодоров.

 В рамките на срещата Брент Уилтън беше запознат с икономическата ситуация в България и със състоянието на социалния диалог. Беше дискутиран и въпросът относно противоконституционните промени в Закона за имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности. Главният секретар на МОР изрази подкрепа на позицията на българските  работодателски организации срещу тези промени и потвърди готовността на МОР да отнесе казуса за разглеждане на международно равнище - в рамките на Международната организация на труда.