predsedatel

  09:14, 12 Jun 14

Председателят на БТПП Цветан Симеонов в качеството на делегат, представляващ българските работодатели на 102-та Международна конференцията на труда (МКТ) в Женева, представи общата позиция относно доклада на Генералния директор на МОТ Гай Райдър .
 Цветан Симеонов акцентира върху ролята на МОТ в световен план. „Поради условия на икономически затруднения нараства напрежението в обществото. Сега МОТ има мисията - да бъде връзката между представители на страните, партньорите, от които зависи социалния статус на обществото - работодатели, синдикати и правителства“, изтъкна в доклада си, изнесен във вчерашния пленарен ден на конференцията, председателят на БТПП.
 Цветан Симеонов описа и състоянието на социалния диалог в България, като посочи необходимостта от премахване на пречките за неговото нормално развитие.
 В заключение председателят на БТПП изказа пълна подкрепа за дейността и ролята на МОТ и МКТ от името на организациите на българските работодатели.
 В прикачен файл може да намерите доклада на председателя на БТПП Цветан Симеонов. Видео може да гледате тук:  http://www.bcci.bg/news/5610