cvsimeonov

  09:14, 12 Jun 14

Върху проблема с регулаторните режими се концентрираха в разискванията си ръководителите на работодателските организации и премиерът Пламен Орешарски в рамките на започналите днес в Министерския съвет консултации за приемане на мерки за подобряване на бизнес климата в страната. В консултациите взе участие председателят на БТПП Цветан Симеонов, който изложи вижданията на БТПП за необходимите мерки, които трябва да се предприемат.

Той съобщи, че по данни на премиера регистрационните режими у нас са 770 и изтъкна, че според БТПП кардиналното решение на проблема е въвеждане на електронното правителство. „Когато всички регулаторни режими се опосредят от електронното правителство, самата администрация ще бъде затруднена да извлича допълнителни неполагащи й се облаги. Така ще настъпи обстановка, в която много от режимите ще се окажат ненужни и ще отпаднат“, поясни председателят на БТПП.

Дейността на администрацията трябва да бъде приведена на основата на електронно правителство, категоричен е Цветан Симеонов. Освен това е необходимо, добави той - освобождаване на държавата и държавните институции от изпълнението на функции, свързани с изразходване на държавни средства в направления, в които частни фирми и неправителствени организации оказват услуги. „Ако държавата желае да провежда политика в определена област с държавни средства, това трябва да става с обществени поръчки, а не със създаване на административни звена“, категоричен е Цветан Симеонов.

По проблема с обществените поръчки председателят на БТПП изтъкна категоричната позиция, че информацията за обществените поръчки трябва да бъде достъпна – да се обявява в Интернет, кандидатстването да става през Интернет и дори класацията да се извършва от компютър.

Засягайки темата за работата на контролните органи, Цветан Симеонов подчерта, че дейността им трябва да бъде по-активна и ефективна.

Цветан Симеонов подчерта още, че законодателната дейност трябва да бъде извършвана на основата на спазване на принципа за оценка на въздействието на нормативните актове. Липсата на такава оценка се отчита като един от най-отрицателните фактори, препятстващи решенията за инвестиции в България, посочи той.

Имаме перфектен закон за намаляване на административните процедури - Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, но той не се спазва, посочи още Цветан Симеонов и отбеляза със задоволство, че премиерът във встъпителното си изказване е констатирал, че действително на общинско равнище има доста отклонения от правилата по отношение на въвеждането на нови лицензионни режими. „Ние подкрепяме премиера, защото всеки един режим, съгласно закона, трябва да се въвежда със закон, а общините си позволяват да го правят с техни решения, което означава, че повечето такива режими са незаконни“, добави Цветан Симеонов.

По думите му, необходимо е по-широко включване на неправителствения сектор в управлението на съответните отрасли, включително и приемането на Закон за браншовите организации с ясен регламент за тяхното ангажиране в управлението на всички етапи – законодателство, предложения за промени на законодателството, предложения за усъвършенстване, оценка на въздействието, участия в оценяването на предложенията в търгове за обществени поръчки.

Председателят на БТПП още в началото на изказването си насочи вниманието на участниците в консултациите и към неотложната необходимост от възобновяване на тристранния диалог.