mkt

  09:14, 12 Jun 14

След официалното откриване на 102-та Международната конференция на труда (МКТ) на 5 юни, работата на форума в Женева продължава в рамките на създадените комитети.

Пленарните заседания ще бъдат възобновени по програма от 12 юни и ще продължат до 20 юни, когато ще се поведе и гласуването на заключителните документи на конференцията.

След съгласуване между участниците в рамките на 102-та сесия на МКТ бяха сформирани 4-те стандартни за всяка сесия комитети: Финансовият комитет на представителите на правителствата, който разглежда финансови въпроси на Международната организация на труда (МОТ); Комитетът по акредитациите, който се занимава с жалби от страна на работодателски и синдикални организации срещу отказ на техни правителства да покрият техни комадировъчни разходи за участие в МКТ; Организационният комитет, отговарящ за съгласуването и контрола на ежедневната програма на конференцията, който е натоварен също да разгледа и ситуацията в Мианмар, и Комитетът по прилагането на стандартите, който прави ежегоден преглед на спазването на приетите от МОТ препоръки и конвенции.

 Освен стандартните за всяка сесия комитети, бяха определени на трипартитен принцип и три тематични комитета, разглеждащи основните теми на 102-та МКТ: Комитет по новото демографско състояние, който предстои да обсъди въпросите, свързани със заетостта и социалната закрила в рамките на новите демографски условия в световен план; Комитет по устойчивото развитие, който предстои да обсъди въпросите, свързани с устойчивото развитие, достойната работа и “зелените“ работни места; Комитет по периодично осъществяваната дискусия на стратегическите цели на социалния диалог, който ще проведе четвъртата поред дискусия по тази тема.

Представителите на българските работодатели на 102-та МТК - Цветан Симеонов – председател на БТПП, в качеството на делегат, Ивелин Желязков - директор "Тристранно сътрудничество" в АИКБ, в качеството на заместник-делегат, и Васил Тодоров - главен секретар на БТПП, в качеството на  съветник, ще вземат участие в работата на Комитета относно новото демографско състояние.