ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА

  15:30, 26 Apr 16

 БТПП и сп. „Бизнес Клуб” Ви канят да участвате в кръгла маса на тема: „БИЗНЕСЪТ В БЪЛГАРИЯ И КАДРИТЕ! ТЕ ЛИПСВАТ! КАК ДА СЕ СПРАВИМ?”

Събитието ще се проведе на 27 април от 9:30 часа, в зала „A“ в сградата на Палатата – гр. София, ул. „Искър“ №9.
Целта е на кръглата маса е да се чуят мненията на институции, експерти, бизнеса и работодателите. Как може да бъде решен проблемът с липсата на кадри за различните сектори в българската икономика?
Основни теми, които ще се разискват са:
  1. Състояние на пазара на труда в България. Основни проблеми, идеи за решения. 
  1. Какво трябва да стане в образователната система, за да стане възможно тя да подготвя хора, които да работят и да са от полза на бизнеса, а не потенциални безработни? 
  1. Възможно ли е и необходимо ли е дуалното образование да се въведе още след 8 клас. Идеята е децата да се учат на труд и умения още в рамките на средното образование. Фирмите имат ли готовност за това? 
  1. Препоръка за изготвяне на дълбочинно проучване на актуалното състояние на професиите и квалификациите на работещите по сектори в българската икономика и това да се обвърже с образователния ценз. 
  1. Загубиха ли българите уважението към труда? Форми и методи за поощряване на ценностите. 
  1. Бизнесът – идеи за решаването на проблема с кадрите. 
В събитието са поканени да участват представители на различни институции, ангажирани с решаването на проблема с липсата на кадри.
Цветан Симеонов, председател на БТПП ще открие кръглата маса, модератор е г-жа Гергана Раковска, председател на фондация „Бизнесът за образованието“, а обобщенията ще бъдат систематизирани от главния редактор на сп. „Бизнес Клуб” – Велислав Русев.
Участието е безплатно!
Програма на събитието – ТУК: http://www.bcci.bg/news/10321