Търговско-промишлена палата Враца подписа договор за сътрудничество с Палатата за търговия, промишлеността и мините от Иран, гр.Заджан

  14:52, 05 May 16

В БТПП се проведе форум с участието на български компании и бизнес делегация от Палатата на търговията, промишлеността и мините на Занджан, Иран (ПТПМЗ). В събитието участваха главният секретар на БТПП Васил Тодоров, председателят на ПТПМЗ Голамхюсейн Джамили,  председателят на

Търговско-промишлена палата – Враца (ТППВ) и член на Изпълнителния съвет на БТПП Евгени Евгениев.

 
Форумът беше открит от главния секретар на БТПП Васил Тодоров, който приветства участниците и запозна гостите с дейността на Палатата като най-голяма бизнес организация в България. Той изтъкна традиционно добрите отношения между България и Иран, които датират още от 1972 г. и представи основни данни за стокообмена между България и Иран.
 
От иранска страна, Голамхюсейн Джамили запозна участниците с отварящите се възможности за търговия с Иран след скорошното премахване на икономическите санкции. Той изрази уверения, че иранският бизнес има силното желание да компенсира пропуснатите възможности в миналото чрез активизиране на търговските отношения в бъдеще.  Постиженията на област Занджан в сферата на промишлеността, земеделието, минното дело и туризма, бяха представени в кратък филм.
 
Приветствие към участниците във форума отправи и Евгени Евгениев, които увери гостите от Иран, че има широко поле за сътрудничество между ТПП Враца и ПТПМЗ, особено в селското стопанство и машиностроенето.
 
Събитието продължи с презентация за инвестиционния и бизнес климат в България, представена от Светослав Гатев, експерт в Българската агенция за инвестиции, чиито акценти бяха предимствата на България като: политическа стабилност, членството в ЕС и НАТО, свободен достъп до пазари, образована работна ръка, ниски данъци.
 
Официалната част на форума приключи с подписване на Меморандум за разбирателство между ТПП Враца и ПТПМ Занджан и продължи с двустранни срещи между представители на български и ирански компании от секторите минна индустрия, текстилна индустрия, инвестиции, транспорт, автомобилостроене, химическа и нефтена промишленост и др.