БТПП представи изданието „Bulgaria in figures 2016”

  17:05, 12 May 16

 Представено бе годишното издание на БТПП – „Bulgaria in figures” (България в цифри), което включва най-важните икономически индикатори на България. Брошурата съдържа и систематизирана информация за периода 2011 - 2015 г., което позволява бързо и лесно да се правят сравнения и изводи. В настоящото 7-мо издание са посочени и конкурентните позиции на България в най-важните международни класации.

„Изданието се приема много добре от всички експерти, защото включва надеждни данни във вид, който има е полезен за работа“, посочи председателят на БТПП Цветан Симеонов. Той коментира умерено позитивните резултати за българската икономика като посочи следните данни:
·         Десето поредно тримесечие с икономически растеж: Брутният вътрешен продукт се увеличи с 2.9% през IV-то тримесечие на 2015 г. (спрямо IV-то тримесечие на 2014)
·         Ръст на промишленото производство от 3% на годишна база през март 2016 г. По-значително увеличение в преработващата промишленост за година се наблюдава при:
–        производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 38.8%
–        производството на изделия от каучук и пластмаси - със 17.1%
–        производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 14.8%
–        производството на мебели - с 13.7%.
·         Доверието на потребителите расте - търговията на дребно през март 2016 г. нараства с 6.2%  на годишна база (макар че на месечна база ръстът не е толкова изразен – 0,8%). По-значителното увеличение на оборотът има при:
–        търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 20.1%,
–        търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 13.0%
·         Повече заети лица – с 72 хиляди повече работещи през IV-то тримесечие на 2015 г. спрямо IV-то тримесечие на 2014)
·         Спад в безработицата – с 93 хиляди по-малко са безработните през през IV-то тримесечие на 2015 г. спрямо IV-то тримесечие на 2014
Изданието се разпространява до членовете на ЕВРОПАЛАТИ – 45  търговски палати от 43 страни, до над 320 членове на Асоциацията на световните търговски центрове, до над 50 служби по търговско-икономически въпроси на България в чужбина и други.