Общото събрание на GS1 формулира основните приоритети за 2016/2017 г.

  16:53, 19 May 16

Общото събрание на Международната организация GS1, което се провежда тази седмица в Мексико, гласува програмата и бюджета за 2016/2017 година. Формулирани са основните сектори, които ще бъдат във фокуса на дейността на организацията за следващия период.

В търговията на дребно предстои да бъдат представени нови правила за определяне на номерата GTIN за идентифициране на продукти и на варианти на продукти, особено важни при листване на продукти и покупки онлайн. Разработени са препоръки за структуриране на информацията за продуктите при публикуването й в интернет магазини, така че при търсене даденият продукт да излиза на челни позиции в онлайн търсачките.
В сектора „Здравеопазване” ще стартира в края на юни глобална програма, чиято цел е внедряване на стандартите в болниците и повишаване безопасността на пациентите.
Оформя се нов сектор „Техническа индустрия”, за да отговори на търсенето от страна на фирмите, и  включва отбраната, енергийния сектор, машиностроенето и строителството, автомобилната индустрия, самолетостроенето, морския и железопътния транспорт.
Не на последно място, GS1 вижда възможности за развитие на приложения във финансовия сектор.
В рамките на Общото събрание в Мексико на GS1 България беше връчена награда за 25-годишна активна дейност като Национална организация с принос за популяризиране и внедряване на стандартите GS1 в страната ни.