Дигитализация – трета партньорска среща, Ларнака, 17-18 Октомври 2018

  16:38, 22 Oct 18

На 17-ти и 18-ти октомври 2018 година, в рамките на международен проект „Дигитализация – Стратегическо ръководство за дигитализация на МСП“ по програма Еразъм+ се проведе трета партньорска среща в Ларнака, Кипър. На срещата участваха представители на седемте партньорски организации от Германия, Италия, България, Кипър и Гърция.

По време на срещата бяха представени постигнатите резултати по проекта до момента и се дискутираха важни въпроси относно бъдещите стъпки и задължения на всеки един от партньорите. Проведе се ползотворна дискусия във връзка със структурата на онлайн ръководството за дигиталната трансформация на малките и средни предприятия, представени бяха презентации относно съдържанието и дизайна му, както и времевите дейности по работните пакети. ТПП Враца представи презентация във връзка с предстоящите периоди на тестване на онлайн ръководството, както и информация относно разпространението на проекта и неговите цели.

За повече информация по проекта, моля свържете се с Венцислава Страхилова, ТПП-Враца, тел.: 092/660271, e-mail: cci-vr@online.bg

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Публикацията отразява само личните виждания на нейния  автор и ЕК не носи отговорност за използването на информацията съдържаща се в нея.