Втори Гастро Форум, по проект „Българо-Сръбско Гурме Влак“

  17:02, 23 Oct 18

В град Враца на 18 и 19 октомври се проведе Втори Гастро форум по проект „Българо-Сръбски Гурме влак“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПА България-Сърбия 2014-2020 г. На него взеха участие партньорите по проекта Търговско-промишлена палата Враца, професионална гимназия „Алеко Константинов“, Висше бизнес училище Лесковац, Търговско-промишлена палата Сърбия - Регионалната Търговско-промишлена палата на области Ябланица и Пчиня  и представители от сферата на туризма.

От екипа по проекта на ТПП-Враца бяха представени постигнатите резултати до момента.  В рамките на проекта се проведоха две обучения за ученици и студенти с 40 участника, 20 от двете държави, в Мездра, България и град Лесковац, Сърбия. В проведоха и две обучения за професионални готвачи по 10 от двете страни на границата.

Официално са регистрирани две търговски марки. От българска страна Търговско-промишлена палата - Враца регистрира като търговска марка печатът, който представлява специален знак за производството на хляб и хлебни изделия, както и думите „Хляб от лимец“. От Сърбия регионалната Търговско-промишлена палата на области Ябланица и Пчиня е регистрирала лексовачката скара. Създаден е Българо-сръбски гастро клуб състоящ се от 40 участника свързани с туризма и кулинарията от България и Сърбия. На гастро форума се представи и Гастро меню, което съдържа 16 традиционни ястия от България и Сърбия, включително двете регистрирани търговски марки.

 В рамките на форума се представиха и културно-историческите и природни забележителности в община Враца от Ирена Николова, а от община Мездра се представи Археологически комплекс „Калето“. Регионите Вършец и Правец  бяха презентирани съответно от Николай Коновски и Денис Ненчев.

Георги Антонов от посетителски център „Натура“ и Оля Генова от дирекция на „Врачански Балкан“ представиха интересни факти и природни забележителности за област Враца.

За регистрация на търговска марка по време на форума говори Иванка Пакиданска, която е български и европейски патентен адвокат. Представител на Българска агенция по безопасност на храните представи система за безопасност на храните.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейският съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI № 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност на Търговско-промишлена палата – Враца и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.