Международна конференция „Дунав: Сътрудничество за иновации“

  15:08, 11 Apr 19

На 09.04.2019 г. Търговско-промишлената палата – Враца проведе международна конференция „Дунав: Сътрудничество за иновации“, в сградата на БТПП - София. Събитието бе проведено в рамките на проект EcoInn Danube, изпълняван по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“, където ТПП-Враца е водещ в партньор в пакета за комуникация и разпространение на резултатите на проекта.

Основната цел на международната конференция бе да се разпространят сред широката публика постигнатите резултати по проекта, както и да се представят добри практики на български фирми работещи в сферата на еко иновациите, кръговата икономика и управлението на отпадъци.

Партньори в проекта са организации от 12 европейски държави от поречието на река Дунав, които близо 3 години полагат общи усилия за постигане на общите и специфични цели на проекта. Представители на всички партньори взеха участие в конференцията, както и иновативни фирми от България, еко иноватори, университетски преподаватели, ученици, а също така и представители на проекти от приоритетна ос „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“ на Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“.

Международната конференция „Дунав: Сътрудничество за иновации“ бе открита от г-жа Илиана Филипова, изпълнителен директор на ТПП-Враца, която даде думата на г-жа Деница Николова, зам. министър в МРРБ и г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП. Презентация на проекта направи Нина Браткова, представител на Словашки център за наука  и техническа информация, в ролята си на водещ партньор.

Дневният ред на събитието продължи с представяне на пилотните акции, изпълнени по проекта, след което бе представена Еко Виртуалната лаборатория – уеб платформа, създадена с целта да събере еко иноватори от Дунавския регион, които предлагат или търсят еко иновативни решения на енергийни проблеми или др.

В същия панел, г-н Габриел Владут, асоцииран стратегически партньор в проекта EcoInn, представи по какъв начин еко иновациите се внедряват на пазара. Интересна презентация направи Христо Алексиев от “Playground Energy”, България, който показа как децата могат да генерират електрическа енергия докато си играят на люлките и катерушките на детските площадки.

В следващия панел бе засегната темата за Кръговата икономика. В началото, Владислав Карталов - комуникационен мениджър на проекта, даде думата на ученици от СУ „Козма Тричков“ – Враца, които представиха еко иновативни продукти, създадени по време на часовете им по бизнес и предприемачество. След това последваха 3 представяния на дейността на български фирми работещи в сферата на кръговата икономика – “Geocycle Bulgaria”, “BalBok energy” и “Vadima”.

В края на събитието бе проведена капитализация между Дунавски проекти, в които участие вземат, представители на български организации. Проектите са: MOVECO, DANUBIOVALNET, RESINFR@DR и CROWDSTREAM. Участие в събитието взеха над 80 участници, които имаха възможността да се запознаят с постигнатите резултати по проект EcoInn, както и да добият представа за дейността на еко иновативните фирми в България.

Проектът е съфинансиран от фондове на ЕС (ЕРДФ и ИПА)