Дигитализация – четвърта партньорска среща, Рим, 15 - 16 април 2019

  16:35, 24 Apr 19

На 15-ти и 16-ти април 2019 година, в рамките на международен проект „Дигитализация – Стратегическо ръководство за дигитализация на МСП“ по програма Еразъм+ се проведе четвърта партньорска среща в Рим, Италия. На срещата участваха представители на седемте партньорски организации от Германия, Италия, България, Кипър и Гърция.

Основните теми, които се дискутираха бяха степента на разработване на онлайн обучителното ръководство, резултатите от тестването му във фокус групи и онлайн тестването на Ръководството, което тече в момента и ще приключи на 09.05.2019г. 

По време на срещата партньорите обсъдиха в работни групи финалната версия на процесния модел (О1) и бъдещата експлоатация на онлайн ръководството за самообучение. ТПП Враца представи информация относно разпространението на проекта и неговите цели. Обсъдени бяха постигнатите резултати до момента, както и планирането на събитията относно разпространението на проекта в държавите-партньори.

За повече информация по проекта, моля свържете се с Венцислава Страхилова, ТПП-Враца, тел.: 092/660271, e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Публикацията отразява само личните виждания на нейния  автор и ЕК не носи отговорност за използването на информацията съдържаща се в нея.