Обмен на експерти по проект Targeted capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernisation of VET systems (Learning by Doing)

  13:40, 04 Jun 19

В периода 13 и 14 май 2019 г., в град Ейзенщад, Австрия, по проект Learning by Doing/"Учене чрез практика“, Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020,  беше организиран Обмен между експерти от дунавските страни – партньори по проекта, в сферата на професионалното образование и дуалното обучение.

Основната цел на обмена на експерти беше партньорите по проекта и международните експерти да  получат представа за функционирането на австрийската система за професионално образование и дуално обучение, включително изучаване на двойния процес на професионално обучение, както и провеждането на стажуване при фирмите.

Дуалното професионално обучение в Австрия, има за цел да предостави на учениците пълен набор от професионални компетенции, които им позволяват да изпълняват задачите си ефективно, новаторски, самостоятелно и в сътрудничество с други. Учениците прекарват част от обучението в училище, и част от обучението си във фирма, която работи в тясно сътрудничество с институцията.

В първия ден на програмата, г-жа Нора Тефнер-Аташе Външна търговия, Посолство на Унгария, Виена представи австрийската система за професионално образование и обучение и представи какво е необходимо, за да може една компания да се включи в ПОО. Г-н Стефан Вагнер, Директор на Професионална гимназия Айзенщат, представи положителното въздействие на дуалното обучение и стажуването върху образователната система в региона.

През втория ден бяха изнесени следните презентации: Представяне  на системата на ПОО в Австрия от г-н Peter Löschl, Austrian Business Agency; Представяне  на системата на ПОО в Бургенланд от г-жа Alexandra Baier, College of Burgenland и Приносът на Камарите към системата на ПОО в Burgenland. Също така г-н Герхарт Шол от Regionalmanagement Burgenland Ltd. показа примери за добри практики в предприемаческите отношения, както и професионалния опит, натрупан в компаниите и ползите от училищните семинари. Програмата завърши с посещение на NUR Elektrotechnik GmbH.