Проект „ЕкоИнн Дунав“ полага основните за съвместни усилия за справяне с екологичните проблеми

  10:56, 05 Jun 19

Еко-иноватори, университетски преподаватели, проекти на Дунавската програма за транснационално сътрудничество 2014-2020 г. и ученици се срещнаха на 9 април по случай Международната конференция "Дунав: сътрудничество за иновации", за да обсъдят екологичните иновации, кръговата икономика, управлението на отпадъците, както и стратегии и пилотни дейности, въведени от проекта Еко иновационно свързан Дунавски регион (EcoInn Danube).

Събитието, организирано от ТПП-Враца, бе открито от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Деница Николова, която подчерта важността на иновациите в Дунавския регион. Г-н Цветан Симеонов, председател на Българската Търговско-Промишлена палата, акцентира върху възможностите, които иновациите дават, особено на страни като България, които са станали членки на ЕС по-късно.

Освен представянето на резултатите от проекта EcoInn Дунав, събитието даде възможност за сътрудничество между проекти, насочени към темите, свързани с иновативния и социално отговорен Дунавски регион.  Също така, представители на еко-иновативни български компании, като г-н Христо Алексиев от Playground Energy, България, имаха възможност да представят своите инвовативни продукти. Панелът за Кръговата икономика се фокусира върху актуални въпроси в областта и представи компании, като Geocycle България, BalBok energy и Vadima. Мотивационното послание на събитието - за засилване на сътрудничеството между еко иноваторите - бе ключово за изготвянето на резултатите от проекта EcoInn Дунав, който ще приключи през май 2019 г.