Провеждане на ежегодна среща със служителите на СТИВ, София Тех Парк ,1 август 2019г.

  15:57, 08 Jul 19

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да Ви информира, че в продължение на предприетата от Министерство на икономиката инициатива на 1 август /четвъртък/ 2019г. в София Тех Парк ( бул. „Цариградско шосе“ 111 В) в интервалите 10:00 до 13:00ч. и 14:00 – 16:00ч. ще се проведат бизнес срещи между търговско-кономическите съветници и представители на български фирми, браншови организации, камари и асоциации. Заинтересованите български фирми могат да предоставят информационни материали, брошури и презентации по време на двустранните срещи.

Моля фирмите, които желаят да участват в срещите със СТИВ, да изпратят попълнена приложената регистрационна карта на e-mail: irelations@bcci.bg, в срок до 18 юли 2019г.

За допълнителна информация: дирекция Международно сътрудничество и международни организации” към БТПП:  02/ 811 74 21 или 02/ 811 74 89.

С уважение,

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

Председател на УС на БТПП