Участие на Търговско-промишлена палата Враца на Международно изложение АГРА 2020, Международен панаир Пловдив

  13:37, 28 Feb 20

В периода 19 – 22. 02.2020 г., Търговско-промишлена палата-Враца взе активно участие в  изложение АГРА 2020, в рамките на проект „BALKANET – Балканска мрежа за устойчиви иновативни идеи в сектора земеделие и храни”, съфинансиран по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество Балкани-Средиземноморие. Международната изложба АГРА 2020 е най-голямото икономическо събитие за агробизнеса в Югоизточна Европа. Тя привлича водещи производители и търговци, защото могат да представят своите продукти и услуги пред  повече от 40 000  посетители, а за специалистите от сектора е интересна с иновациите  на световно ниво. Изложбата е предпочитана от производители от хранително-вкусовата промишленост и фермерите, заради възможността да се информират за нови продукти и услуги, да закупят техника, да обменят идеи и опит.

В рамките Международната изложба АГРА 2020, ТПП-Враца, заедно с партньорите по проекта, взе участие с фирми от България, Гърция и Албания, от сектора на хранително-вкусовата промишленост, опаковки и дизайн. 

За достойното си представяне Търговско-промишлена палата - Враца получи специален приз за принос в обогатяването на Международната изложба АГРА.