Тематичен семинар на тема „Иновациите в агрофуд сектора- пътят към устойчиво сътрудничество в регион Балкани-Средиземно море“

  16:18, 28 Feb 20

На 20.02.2020 г., в рамките на Международното изложение АГРА 2020, Пловдив Търговско-промишлена палата-Враца проведе Тематичен семинар на тема „Иновациите в агрофуд сектора- пътят към устойчиво сътрудничество в регион Балкани-Средиземно море“, по проект „BALKANET – Балканска мрежа за устойчиви иновативни идеи в сектора земеделие и храни”, съфинансиран по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество Балкани-Средиземноморие. Програмата на семинара включваше представяне на мрежата, която проекта създава и участието в нея, както и възможните аспекти на сътрудничество, създаване на група на експертите, взаимодействие между заинтересованите страни по проекта. Лектори на семинара бяха доц. Десислава Димитрова, БАН – Институт за биоразнообразие и екосистемни изследвания и Председател на Фондация“Slow Food”, д-р Мария Василска, Институт по предприемачество, УНСС, София, доц.Мария Пенева, УНСС, София. Семинарът завърши с отворена дискусия с участниците, с модератор – Велизар Петров.