ОРГАНИЗИРАНЕ НА B2B СРЕЩИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕ АГРА 2020

  16:22, 28 Feb 20

По време на Международната изложба АГРА2020, Пловдив, в рамките на проект „BALKANET – Балканска мрежа за устойчиви иновативни идеи в сектора земеделие и храни”, съфинансиран по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество Балкани-Средиземноморие, Търговско-промишлена палата-Враца, организира и проведе срещи за споделяне на добри практики и създаване на контакти. B2B срещите помогнаха на участващите фирми да намерят международни бизнес партньори, както и сътрудници в сферата на технологичното сътрудничество, селскостопанска техника, обработка и преработка на продукция, пакетирането и маркетинга. Двустранните срещи бяха реализирани в партньорство с държавите-партньори по проекта, България, Гърция и Албания, както и други от региона.