СТАРТИРА ПРОЕКТ BG05M2ОР001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“

  17:25, 09 Mar 20

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и се изпълнява от Министерство на образованието и науката, в партньорство с 43 висши училища в България.

Проектът цели осигуряване на допълнителна практическа подготовка в реална работна среда на студенти от българските висши училища и допринася за създаване и укрепване на ефективни партньорски взаимоотношения между висшите училища и работодателите.

Работодателите, от своя страна, получават благоприятна възможност да проверят предварително способностите на евентуалните си бъдещи служители. Резултатите от предишните два проекта за студентски практики показват, че участието в практическо обучение е от голяма полза за всички страни , участници в процеса – работодатели, студенти и висши училища.

Практиката на студентите се осъществява в рамките на 240 астрономически часа. След успешно приключване на практиката проектът издава на студента удостоверение за успешно приключило обучение и му се изплаща стипендия в размер на 600 лв.

Търговско-промишлена палата – Враца приема студенти на практика в различни направления, свързани с Международна търговия, Международни икономически отношения, Европейска интеграция, различни Филологии и др., като се ангажира да излъчи „ментори“, които да наставляват работата на студентите по време на практическото обучение.

За повече информация и регистрация в електронната платформа, можете да се обърнете към Мая Милова, тел. +359 92 660271  или на място, в офиса на Търговско-промишлена палата – Враца, ул. Христо Ботев № 24.