АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ПРОУЧВА С ОНЛАЙН АНКЕТА БЪДЕЩИЯ ПАЗАР НА ТРУДА

  17:27, 09 Mar 20
АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ПРОУЧВА С ОНЛАЙН АНКЕТА БЪДЕЩИЯ ПАЗАР НА ТРУДА

Агенцията по заетостта проучва от какви кадри има нужда бизнесът чрез онлайн анкета. В нея всеки работодател може да посочи кои от предложените 21 умения и 8 ключови компетентности трябва да притежава неговият персонал, както и да избере измежду 220 професии, които ще търси през следващите 12 месеца. Успоредно с това работодателите имат възможността да заявят и потребностите си от работници без специална квалификация, както и такива, изискващи специфична правоспособност. Агенцията проучва и какви ще са необходимите специалисти след 3 до 5 години и предлага бизнесът да посочи очакванията си за професионалните направления, в които бъдещият персонал да е придобил висше или средно образование. Анкетните формуляри могат да се попълват до 20 март.