Комисията представя насоки за граничните мерки за защита на здравето и подсигуряване на наличността на стоки и услуги

  16:46, 17 Mar 20
Комисията представя насоки за граничните мерки за защита на здравето и подсигуряване на наличността на стоки и услуги

Европейската комисия представи насоки за държавите членки относно свързаните със здравето мерки за управление на границите в контекста на извънредната ситуация COVID-19. Целта е да се защити здравето на гражданите, да се осигури правилното третиране на хората, които трябва да пътуват, и да се гарантира, че основни стоки и услуги остават достъпни. Комисарите Кириaкиду и Йохансон представиха насоките на министрите на здравеопазването и на вътрешните работи на ЕС на тяхната първа съвместна видео среща тази сутрин.

Насоките определят принципи за интегриран подход за ефективно управление на границите с оглед защита на здравето и същевременно запазване на целостта на вътрешния пазар.

Защита на здравето на хората

Хората, идентифицирани като рискови за разпространение на COVID-19, трябва да имат достъп до подходящи здравни грижи, или в страната на пристигане, или в страната на отпътуване, и това трябва да бъде координирано между властите на двете държави.

Възможно е всички, влизащи на национална територия, да бъдат подлагани на здравни проверки без официално въвеждане на вътрешен граничен контрол. Разликата между нормалните здравни проверки и граничния контрол е възможността да се откаже влизането на отделни лица. На хората, които са болни, не трябва да им бъде отказвано да влизат, а да им се предоставя достъп до здравни грижи.

Държавите членки могат да въведат отново контрол на вътрешните граници поради причини, свързани с опазване на обществения ред, които в изключително критични ситуации може да включват общественото здраве. Такива гранични проверки трябва да бъдат организирани, за да се предотврати струпването на големи групи хора (например опашки), които рискуват да увеличат разпространението на вируса. Държавите членки трябва да се координират за провеждането на здравен скрининг само от едната страна на границата.

Всички гранични проверки трябва да се прилагат пропорционално и при надлежно отчитане здравословното състояние на хората. Държавите членки трябва винаги да допускат собствените си граждани и жители, и да улесняват транзита на други граждани на ЕС и жители, които се завръщат у дома. Властите обаче могат също да налагат мерки като задължителна самоизолация за определен период, ако налагат същите изисквания на собствените си граждани.

Държавите членки следва да улесняват преминаването на погранични работници, по-специално, но не само, на работещи в сектора на здравеопазването и храните и други основни услуги (например грижи за деца, грижи за възрастни хора, критичен персонал за комунални услуги).

Гарантиране движението на основни стоки и услуги

Свободното движение на стоки е от решаващо значение за поддържане на наличностите. Това е особено важно за стоки от първа необходимост, като хранителни доставки, вкл. добитък, жизненоважно медицинско и защитно оборудване и консумативи. По-общо мерките за контрол не трябва да причиняват сериозно прекъсване на веригите за доставки, на основните услуги от общ интерес и на националните икономики и икономиката на ЕС като цяло. Държавите членки следва да определят коридори с предимство за превоз на товари (например чрез „зелени коридори“).

В същия дух безопасното движение на транспортни работници, включително шофьори на камиони и влакове, пилоти и екипажи, е ключов фактор за осигуряване на адекватно движение на стоки и основен персонал.

Не трябва да се налагат допълнителни сертификати за стоки, които законно се движат в рамките на единния пазар на ЕС. Според Европейския орган за безопасност на храните няма доказателства, че храната е източник или може да предава COVID-19.