Eвропейската комисия предприема действия, за да гарантира доставките на медицински предпазни консумативи в ЕС

  16:47, 17 Mar 20
Eвропейската комисия предприема действия, за да гарантира доставките на медицински предпазни консумативи в ЕС

В продължаващите усилия за защита на гражданите и за координиране отговора на COVID-19 Европейската комисия предприе незабавни стъпки за защита на снабдяването с лични предпазни средства (ЛПС), като изисква износът на такова оборудване извън Европейския съюз да подлежи на разрешение от страна на държавите членки.

Личните предпазни средства обхващат оборудване като маски, защитни очила и козирки, защитни маски за лицето, предпазни средства за устата и носа и защитни облекла. Нуждата от тях е от животоспасяващо значение за болници, пациенти, работници на терен, органи за гражданска защита.

Актът за изпълнение, приет по спешна процедура от Комисията вчера, предвижда режим на разрешения за износ към трети държави. Той ще бъде валиден за период от шест седмици, през които държавите членки ще бъдат консултирани относно потенциалните изменения и обхват на настоящата мярка и бъдещите стъпки.

Единната европейска реакция цели да засили европейската солидарност и да предотврати ситуация, при която държавите членки предприемат индивидуални подходи, засягащи движението на такова оборудване в рамките на единния пазар, както и в трети държави. Някои държави — членки на ранен старт, вече обявиха, че приемат исканията на Комисията за изменение на националните им мерки, за да гарантират, че необходимото оборудване ще е налично за тези, които най-много се нуждаят от него.

За повече информация посетете сайта на Европейската комисия посветен на COVID-19