Мобилизиране на бюджета на ЕС

  16:59, 23 Mar 20
Мобилизиране на бюджета на ЕС

За да предостави незабавна помощ на силно засегнатите МСП, бюджетът на ЕС ще използва съществуващите си инструменти, за да помогне на тези предприятия с ликвидност, допълвайки мерките, предприети на национално равнище. През идните седмици от бюджета на ЕС ще бъдат пренасочени 1 милиард евро като гаранция за Европейския инвестиционен фонд, за да се стимулират банките да отпускат ликвидност на МСП и на дружествата със средна пазарна капитализация. Това ще помогне на поне 100 000 европейски МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация с финансиране в размер на около 8 милиарда евро. Ще предоставим и „кредитни почивки“ на съществуващите длъжници, засегнати отрицателно от кризата.