Втора среща на заинтересованите страни по проект OUR WAY

  12:30, 08 Apr 19

На 05.04.2019 г., Търговско-промишлена палата Враца, проведе Втора среща на заинтересовани страни, по проект “OUR WAY - Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез Зелени пътища”', по Програма Interreg Europe. Програмата е финансирана от Европейския Съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Партньори по проекта са: Регионалното правителство на Мурсия, Испания, Търговско-промишлена палата – Враца, Murcia Region Instutute of Tourism, Испания;  Northern and Western Regional Assembly, Ирландия; Podkarpackie Region, Полша;  Department Council of Herault, Франция; Hajdu-Bihar Country Government, Унгария; European Greenways Association, Белгия. Продължителност на проекта: 54 месеца.

По време на срещата беше представена Платформата на ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА и популяризирането на добри практики. Участниците получиха достъп до различни инструменти на платформата, а именно: добри практики; информация и он-лайн обучения; експертна подкрепа и други.

Също така заинтересованите страни обсъдиха следните теми: Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България; подкрепа на ниво политика; участие в процеса на учене и вземане на рационални решения; развитие на екопътеките в България, като основа за разработване на зелени пътища и възможности; обратна връзка от потребителите; участие в процеса на обсъждане на мерки за Плана за действие, които да са ефективни за региона; разпространение на нови знания и успешни примери.

Подробности от срещата можете да видите тук :