Трета среща на заинтересованите страни по проект OUR WAY

  12:36, 22 Nov 19

На 21.11.2019 г., Търговско-промишлена палата Враца, организира Трета среща на заинтересованите страни, по проект “OUR WAY - Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез Зелени пътища”', по Програма Interreg Europe. Програмата е финансирана от Европейския Съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Партньори по проекта са: Регионалното правителство на Мурсия, Испания, Търговско-промишлена палата – Враца, Murcia Region Instutute of Tourism, Испания; Northern and Western Regional Assembly, Ирландия; Podkarpackie Region, Полша; Department Council of Herault, Франция; Hajdu-Bihar Country Government, Унгария; European Greenways Association, Белгия. Продължителност на проект: 54 месеца.

Срещата беше открита от Г-жа Светлана Борисова, Координатор проект и накратко беше представен проекта и какво е изпълнено до момента. В срещата взеха участие представители на местната и публичната власт, представители на неправителствения сектор, представители на Сдружение Българска Асоциация за Алтернативен туризъм, представител на Фондация „Екообщност“, както и представител на Сдружение „Велоеволюция“. По време на срещата Г-жа Ирена Иванова и Г-жа Стела Каменова, представители на Община Враца запознаха присъстващите с текущото състояние на „Зелени пътища“ на Общинско ниво, както и придобитите впечатления от участието им във Втори междурегионален семинар на тема: "Идентифициране на финансови инструменти и финансиране за Зелените пътища “ проведен в гр. Ржешов, Полша.

По време на срещата бяха сформирани работни групи, относно работата по разработване на Плана за действие по проекта. Във всяка една група имаше представител на местна, публична власт и на НПО. Целта беше в хода на дискусията да се определят опорните точки, по които трябва да се започне работа. Дискусиите бяха доста продуктивни, като всяка една група излезе с конкретни резултати.

Повече да третата среща на заинтересованите страни можете да научите тук :