Първа среща на заинтересовани страни проект „Dialog for Innovation And LOcal Growth”

  13:14, 22 Jan 20
Първа среща на заинтересовани страни проект  „Dialog for Innovation And LOcal Growth”

На 29.01.2020 г., Търговско-промишлена палата Враца, България проведе Първа среща на заинтересовани страни, по проект „Dialog for Innovation And LOcal Growth“, по Програма Interreg Europe. Програмата е финансирана от Европейския Съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът се изпълнява в партньорство с организации от 6 страни – Германия (Lower Saxon Ministry for Federal and European affairs and Regional development), Белгия (ESF Flanders), Швейцария (Ticino Canton Education, culture and sport department VET Division), Испания (Junta de Comunidades of Castilla-La Mancha) и България. Водещ партньор е Autonomous Province of Trento (Италия). Продължителност на проекта: 01/08/2019 – 31/07/2023.

Създадената работна група включва представители на: Министерство на икономиката, ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на труда и социалната политика, ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти”, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Съвет за регионално развитие на Северозападния регион, Областни администрации, Организации за подкрепа на бизнеса, Българска Академия на науките, БТПП и мрежата от Търговско-промишлени палати, Информационни центрове EEN, Местни инициативни групи, Агенции за регионално развитие и др.

По време на срещата представители на заинтересованите страни обсъдиха следните теми: проекта, неговите цели, дейности и резултати; подкрепа на ниво политика; идентифициране и класифициране на добри практики.

Също така беше представена Платформата на ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА и популяризирането на добри практики. Участниците получиха достъп до различни инструменти на платформата, а именно: добри практики; информация и он-лайн обучения; експертна подкрепа и други.