Учебна визита и четвърта среща на заинтересованите страни проект OUR WAY

  09:28, 19 May 20
Учебна визита и четвърта среща на заинтересованите страни проект OUR WAY

В периода от 10-ти до 12-ти март 2020г., Търговско-промишлена палата Враца проведе четвърта среща на заинтересованите страни, заедно с учебна визита на партньорите от Полша, Маршалска служба на Подкарпатски Регион, с цел изследване и обмен на добри практики в региона по проект “OUR WAY - Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез Зелени пътища”', по Програма Interreg Europe. Програмата е финансирана от Европейския Съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

По време на срещата на заинтересованите страни представител на Област Враца, представи обектите, които са част от „100 Национални туристически обекта в България“ в региона на Област Враца и по-конкретно практики използвани за популяризирането им и какви са проблемите, пред които се изправя Област Враца относно популяризирането на тези обекти. Също така заинтересованите страни обсъдиха и следните теми: Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България; подкрепа на ниво политика; взаимодействие между различните институции и организации на ниво област/регион и тяхното участие в процеса на учене и вземане на рационални решения, свързани с опазване и популяризиране на културното и природно наследство. Представител на ПП „Врачански Балкан“, част от листата на заинтересованите страни, представи развитието на екопътеките в региона, като основа за разработване на зелени пътища. Част от дискусията също така беше и обсъждането на мерки за Плана за действие, които да са ефективни за региона. В дискусията активно участие взеха колегите от Полша, тъй като това е и целта на тяхното посещение, а именно по-добро запознаване с представените от нас добри практики по проекта.

По време на учебната визита, партньорите от Полша, Маршалска служба на Подкарпатски Регион посетиха Регионален исторически музей Враца, Етнографско-Възрожденски комплекс “Св. Софроний Врачански”, Регионален исторически музей Видин, Крепост Баба Вида, Пещера Магура, Белоградчишки скали, Пещера Леденика и Археологически комплекс „Калето“ гр. Мездра. Част от визитата беше освен, че се запознаха с част от „100те НТО в България“, с тяхната история, популяризиране и промотиране, партньорите имаха възможност да карат и електрически колелета, които също са част от представена от Търговско-промишлена палата Враца добра практика.

На 12 март 2020г. беше проведена Прес конференция, където бяха обсъдени резултатите от проведената среща на заинтересованите страни, както и от проведената учебна визита. Партньорите от Полша имаха възможността да споделят своите впечатления от престоя си, какво са научили и как то ще бъде приложено в техния План за действие, съгласно изискванията на проекта.

Подробности от учебната визита и четвъртата среща на заинтересованите страни можете да научите тук :