Първи „Онлайн преглед на добри практики“ Проект „Dialog for Innovation And LOcal Growth”, Италия

  11:19, 19 May 20
Първи „Онлайн преглед на добри практики“ Проект  „Dialog for Innovation And LOcal Growth”, Италия

На 05.05.2020 г., партньорите по проект „Dialog for Innovation And LOcal Growth“, по Програма Interreg Europe, проведоха първия „Онлайн преглед на добри практики“. Във връзка с предприетите превантивни мерки за ограничаване разпространението на коронавирус Covid-19, трябваше да се променят работните планове и дейности при изпълнението на проекта, като затова се наложи да се промени и начина на провеждане на прегледа на добри практики.

В събитието взеха участие 45 лица: партньори и  заинтересовани страни, от шест различни държави. Срещата се организира и ръководи от Автономна провинция Тренто, водещ партньор на проекта.

Бяха представени следните теми и добри практики:

1. „Национална стратегия за райониране - случаят Тесино“, представена от Флавио Марчетти – Департамент за Европейски инициативи на Автономна Провинция Тренто - целта на тази стратегия е развитието на селските райони. Тези райони се идентифицират чрез застаряване на населението, наличие на услуги и отдалеченост от основните центрове. В този случай социалният диалог се опитва да обедини гражданите, публичните органи и техническите координатори, за да се възобнови цялата област;

2. „Фонд за солидарност на Трентино“, представена от Андреа Гросели - Генерален Секретар на CGIL Trentino - инструмент, разработен в сътрудничество между микро, малки и средни предприятия, заедно със социалните партии и профсъюзите. Чрез този инструмент и на доброволна основа се дава възможност, чрез социален диалог и медиатори да се създадат мерки за интегриране на възнагражденията (при съкращения и подобни събития), като се гарантира, освен подкрепата за доходите, и начини за непрекъснато обучение на работниците;

3. „Дигитална платформа за сътрудничество“, представена от Раул Даоли - Федерация за сътрудничество, Трентино - целта на платформата е да се създаде социално-икономическа екосистема, способна да генерира нови услуги с висока социална стойност, позволяващи равно и етично разпределение на благосъстоянието и благополучието на територията;

4. „Посещения за обмен в Трентино”, Давиде Гардела - Асоциация на хотелиерите и туристическите предприятия на Трентино (ASAT) – чрез тази практика се показа как училищното образование, природните паркове и хотелиерският сектор могат да си взаимодействат чрез подобряване и насърчаване на територията.

Партньорите и заинтересованите страни проявиха голям интерес, като дискусията беше оживена и бяха идентифицирани и усвоени ключови аспекти.

Методологията на представяне и онлайн събитието бяха високо оценени и самите участници признаха високата стойност на събитието, като се имат предвид настоящите обстоятелства, че предстоящите събития ще бъдат организирани по подобен начин.

Повече информация може да получите на следния линк: