COVID-19: планът на ЕС за икономическо възстановяване

  11:40, 19 May 20

На 15 май депутатите призоваха Комисията да представи голям план за икономическо стимулиране, за да бъде облекчен шокът от пандемията и да се подготви пътят към устойчиво бъдеще.

Мрачни икономически прогнози

Последните икономически прогнози, представени от Европейската комисия в началото на май, показват, че икономиката поема тежък удар вследствие на здравната криза. Като резултат от оставането на хората у дома и рязкото спиране на много сектори се очаква икономиката на ЕС да намалее с поне 7,4% тази година, което би било значително по-голям спад от най-лошата година през предишната криза (2009 г.).

Може да се окаже, че дори тези мрачни прогнози подценяват реалния размер на кризата, тъй като всяко едно рестартиране на дейността ще бъде постепенно и може да бъде осуетено от втора вълна на коронавируса.

Всички участници в икономиката са засегнати: много хора се страхуват за работните си места и ограничават потреблението си, а компаниите изпитват проблеми с пазарите си и веригите си на доставки. Правителствата са изправени пред спад на приходите от данъци и ръст на социалните плащания, което ще повиши бюджетните дефицити, ще увеличи дълга и държавните разходи за лихви по заеми.

Нужен е амбициозен отговор

Пред лицето на икономическите трудности Европа трябва да предприеме смели и решителни действия, заявиха депутатите в резолюция на 15 май.

Европейският съюз е в процес на изготвяне на следващия си дългосрочен бюджет и тъй като отговорът на настоящата криза ще има определящ характер през идните години, е логично мерките за възстановяване да бъдат част от плановете за бюджета. Парламентът обаче настоява, че финансовият пакет за възстановяване трябва да бъде в добавка към вече съществуващите програми на ЕС, а не да отнема средства от тях.

Ако исканията на Парламента за по-голям дългосрочен бюджет не бъдат удовлетворени, депутатите заявяват, че са готови да упражнят правото си на вето за бюджета.

Инвестициите за възстановяване трябва да бъдат насочени към онези, които са най-силно засегнати, заявяват депутатите. Те искат по-голямата част от парите да бъдат отпуснати безвъзмездно, тъй като заемите биха влошили допълнително финансовото положение на държави, които вече са пострадали в кризата.

Резолюцията предлага средствата в пакета за възстановяване да бъдат набрани чрез издаването на "облигации за възстановяване", обезпечени от бюджета на ЕС. Текстът също така посочва нуждата от нови източници на средства за бюджета; в противен случай, неговото нарастване ще изисква по-големи преки вноски от държавите членки.

Мерките за климата и стратегията за развитие на дигитални технологии трябва да останат приоритет, заявяват още депутатите. Към този списък те добавят и създаването на нова програма на ЕС за здравеопазване, за да бъде гарантирана доставката на медицински продукти навсякъде в ЕС при нужда.

Парламентът настоява да има тежест при вземането на решения относно фонда за възстановяване. В пленарен дебат на 13 май депутатите посочиха, че Парламентът е единствената пряко избрана институция на ЕС и трябва да упражнява контрол по бюджетни въпроси, за да имат решенията демократична легитимност.

Фондът за възстановяване: “да го направим бързо, но добре”

“Трябва да отговорим на нуждите и изискванията на нашите граждани и компании”, заяви председателят на Парламента Давид Сасоли на пресконференция на 15 май. Той призова за бързи решения на ЕС относно мерките за защита на хората и техните работни места, но настоя, че планът трябва да бъде тема на преговори между европейските институции. “Искаме да го направим бързо, но да го направим добре", заяви г-н Сасоли.